Kommissionens sociale søjle-udspil

Kommissionens sociale søjle-udspil
Onsdag kommer Kommissionen med sit forslag til hvordan et socialt Europa skal se ud. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Europa-Parlamentet har selv taget initiativ til en rapport som blev vedtaget i Strasbourg i januar.

I parlamentets rapport foreslås det blandt andet at Kommissionen skal fremsætte lovforslag til et rammedirektiv der sikrer ordentlige arbejdsforhold under nye ansættelsesformer.

De Grønne har under forhandlinger til egenrapporten arbejdet for at social rettigheder skal være gældende for alle borgere der bor i EU, ikke kun dem der har statsborgerskab i et medlemsland.

Den sociale søjle er særlig interessant for Danmark fordi mange frygter at den vil underminere den danske arbejdsmarkedsmodel.

Men som Margrethe Vestager udtalte i sidste uge vil en model der er så velfungerende som den danske, nok bestå.

EU har respekt for den måde de skandinaviske lande har indrettet deres samfund.

Ideen om et socialt Europa er ikke ny, og det er helt logisk at efter man først fik det Indre Marked, må man politisk sikre såvel miljøet som social beskyttelse – ikke mindst når vi taler om sikring af arbejdstagerrettigheder.

Kommissionen har forhåbentligt taget Parlamentets anbefalinger til sig – det vil vise sig på onsdag.

For yderlig læsning
 
/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her