Kristian Thulesen Dahl pakkekalender 6. December

Kristian Thulesen Dahl
abbr title= Thursday, 6 December 2012 at 14.31″ data-utime= 1354800662 16 hours ago/abbr

6. DECEMBER:
KAN DU HUSKE…den 4. februar 2002, hvor Dansk Folkeparti indgik sin første finanslov med VK-regeringen.

Her sikrede vi bl.a. 1,5 mia. kr. til sygehusene, indførelse af frit valg af hjemmehjælp og en målsætning om kommende besparelser på udlændingeområdet.


 
Svar -Desværre
Udgifterne til ældreområdet er i perioden 2002-2011 steget med 3,4 mia. kr.
2011 brugte kommunerne samlet set 37,2 mia. kr. (2012-priser) på ældreomsorg.

Kilde: Social- og Integrationsministeriet og Danmarks Statistik, De kommunale regnskaber

Projekt: Underernæring på Sygehuse (UPS)
I første fase af projektet undersøgtes 750 nyindlagte patienter på de 3 sygehuse.

22% af patienterne var i ernæringsmæssig risiko (dvs. underernærede, eller i risiko for at blive underernæret pga. af deres sygdom), men kun 25% af patienterne i ernæringsmæssig risiko fik dækket deres behov for energi og protein.

Hovedårsager var, at personalet manglede retningslinier for varetagelsen af ernærinsgproblemer og ikke havde tilstrækkeligt viden om, hvordan problemer med underernæring kunne afhjælpes.

Kilde Projekt: Underernæring på Sygehuse (UPS)

Umenneskelig udlændingepolitik
Regeringens udspil på udlændingeområdet var noget af det mest usympatiske,
der historisk set er kommet fra nogen dansk regering.

Et punkt i udlændingeudspillet er konsekvenserne af de nye kontanthjælpsregler,
som forringer de økonomiske levevilkår dramatisk.

En flygtning skal leve for 71 kr. om dagen.
Forbrugerstyrelsens discountbudget krævede 110 kr. pr. dag i 2002.

Dertil kommer
Som Bertel Haarder, der i Børsens Nyhedsmagasin 21.1.2002. siger: Problemstillingen for de nyankomne gælder også for Brian og Benny i Ballerup og Tommy og Teddy i Tåstrup.

Med andre ord: Udlændingepolitiken som i sig selv er usympatisk, uretfærdig og uacceptabel,
bliver også brugt imod de dårligst stillede i vort samfund.

Man har den opfattelse, at en sænkning af overførselsindkomsterne skal kunne tvinge flere ind på arbejdsmarkedet.

Reference
Hjemmesiden, sm.dk:80/noegletal/sociale-omraader/aldreomsorg/Sider/Start
Social- og Integrationsministeriet og Danmarks Statistik, De kommunale regnskaber
Pressemeddel Til Redaktionen Vedr. Projekt Underernæring på Sygehuse (pdf) Download free,
 

For yderlig læsning.

Kristian Thulesen Dahl pakkekalender 1. December

Kristian Thulesen Dahl pakkekalender 2. December

Kristian Thulesen Dahl pakkekalender 3. December

Kristian Thulesen Dahl pakkekalender 4. December

Kristian Thulesen Dahl pakkekalender 5. December

Kristian Thulesen Dahl pakkekalender 6. December

Kristian Thulesen Dahl pakkekalender 7. December

Kristian Thulesen Dahl pakkekalender 8. December

Kristian Thulesen Dahl pakkekalender 9. December

Kristian Thulesen Dahl pakkekalender 10. December

Kristian Thulesen Dahl pakkekalender 11. December

Kristian Thulesen Dahl pakkekalender 12. December

Kristian Thulesen Dahl pakkekalender 13. December

Kristian Thulesen Dahl pakkekalender 14. December

Kristian Thulesen Dahl pakkekalender 15. December

Kristian Thulesen Dahl pakkekalender 16. December

Kristian Thulesen Dahl pakkekalender 17. December

Kristian Thulesen Dahl pakkekalender 18. December

Kristian Thulesen Dahl pakkekalender 19. December

Kristian Thulesen Dahl pakkekalender 20. December

Kristian Thulesen Dahl pakkekalender 21. December

Kristian Thulesen Dahl pakkekalender 22. December

Kristian Thulesen Dahl pakkekalender 23. December

Kristian Thulesen Dahl pakkekalender 24. December