Lægemiddelagenturets samarbejde med industrien til debat

Lægemiddelagenturets samarbejde med industrien til debat
Tirsdag deltager Margrete i en konference om hvordan det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) kan samarbejde med lægemiddelindustriens og alligevel være uafhængigt.

Habilitet er ikke et gummikrav. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

– og fortsætter.
Der har været flere klager over EMAs for tætte bånd til industrien.
Skal borgerne have tillid til myndighederne må der ikke være interessekonflikter.
Ligeledes er en troværdig åbenhed om EMA’s vurderinger bydende nødvendig.

Strikse krav til, god forvaltning, har i adskillige år haft høj prioritet i Margretes arbejde.

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF
 

Se den Grønne gruppe i parlamentet her