Lavere børnecheck rammer hårdt

Dansk Folkepartis og Regeringen reduktion i børnechecken rammer socialt skævt.
Nye beregninger viser, at forringelserne alene skubber 9.000 personer ud i fattigdom.
Hele 6.000 af disse er indvandrere fra ikke-vestlige lande.

Samtidig viser analysen, at ghettoområder som Gellerup i Århus og Vollsmose i Odense, hvor der i forvejen bor mange fattige, bliver særlig hårdt ramt af forringelserne.
Som et led i regeringens genopretningspakke er det, på foranledning af Dansk Folkeparti, besluttet at spare godt 1 mia. kr. ved reduktion i børnechecken.

Besparelsen sker dels ved at nedsætte børnecheckens beløb med 5 pct. og dels ved at der sættes et loft over den samlede børnefamilieydelse på 35.000 kr.

Besparelserne rammer fortrinsvis børnefamilier, der har de laveste indkomster.

Hvilket jo unægteligt burde rører ved et eller andet, – når man som her,
genser Dansk Folkepartis annonce.

Hvis man anvender OECDs fattigdomsgrænse,
så stiger andelen af fattige fra 18 pct. til 23  pct.

For yderlig læsning