Ledigheden blandt nyudlærte eksploderer

Ledigheden blandt nyudlærte metallere er eksploderet på få år.
Stor risiko for, at de ikke får faglært arbejde. Skriver Dansk Metal i sin pressemeddelelse
-og fortsætter.
Regeringen fjernede 20 mio. kr. til indsats, og har ingen hjælp på vej. 
Metal foreslår opkvalificerings-ordning.

Arbejdsløsheden blandt nyuddannede metal-arbejdere har bidt sig fast på et meget højt niveau.

Næsten hver femte nyuddannede metaller står nu uden arbejde, og det samme var tilfældet i august 2009.

Det sker på et tidspunkt, hvor de mange unge, der fik praktikplads under højkonjunkturen, er ved at afslutte sin uddannelse.

Det betyder, at antallet af ny-udlærte arbejdsløse stiger.
Det er en alarmerende udvikling, som rammer over hele landet.

Situationen ser dog særlig svær for de ny-udlærte metallere i Hovedstaden og på Sjælland, men også i Jylland er ledigheden høj blandt ny-udlærte.

-Det er dybt alvorligt for samfundet, og for vores nyuddannede medlemmer er det en ulykkelig situation, siger Allan Lyngsø Madsen, der er leder af Dansk Metals arbejdsmarkedsafdeling.

Han peger på, at ledigheden for Metals medlemmer generelt er faldende,
men samtidig stiger ledigheden stadig for ny-udlærte.

–  Ledigheden bliver ved med at ligge tårnhøjt for de ny-udlærte. Ledigheden er samlet 6 procent i Danmark, men blandt vores ny-udlærte er der 20 procent ledige, forklarer Allan Lyngsø Madsen.

Han peger på, at regeringens indsats for at nedbringe ungdomsarbejdsløsheden er har spillet fallit, og der er brug for at gøre noget aktivt for at hjælpe de mange ny-udlærte ledige:

– I dag bliver vores ledige medlemmer ofre i det aktiveringscirkus,
som regeringen har indført.

Kommunerne får refunderet 75 pct. af understøttelsen, hvis de sender en ledig i virksomhedspraktik, men typisk kun 50 pct., hvis de ikke er i aktivering.

Derfor ser vi alt for ofte, at kommunerne bare sender folk ud i fuldstændig ubrugelig og hovedløs virksomhedspraktik, som ikke hjælper folk videre til at få et fast arbejde, siger Allan Lyngsø Madsen.

Udsigten til at de nyudlærte metallere kommer i arbejde, når krisen er forbi, er ikke god, fordi de risikerer at blive overhalet af nye årgange, som er ved at afslutte uddannelsen.

Det får Dansk Metal til at advare om, at vi risikerer at tabe en generation på gulvet:

– Vores erfaring er, at arbejdsgiverne foretrækker en medarbejder, som kommer direkte fra uddannelse, frem for én af dem, der har afsluttet uddannelsen på et tidspunkt, hvor konjunkturerne var dårlige. Får vores unge medlemmer ikke et job hurtigt efter, svendebrevet er i hus, står de rigtig dårligt i konkurrencen, forklarer Allan Lyngsø Madsen.

– Mange vil i stedet finde ufaglært arbejde, hvor de ikke har mulighed for at bruge deres kvalifikationer fuldt ud. Som samfund har vi ikke råd til at miste faglært arbejdskraft på et tidspunkt, hvor vi har udsigt til enorm mangel på dygtige faglærte, hvis vi skal lykkes med at gøre Danmark til verdens mest konkurrencedygtige samfund, mener Allan Lyngsø Madsen.

Regeringen afsatte ved sidste års finanslov en pulje på 20 millioner kroner, som gav jobcentrene mulighed for at hjælpe nyuddannede faglærte ledige i job, ved brug af målrettet uddannelse.

Men pengene er ikke gået til at hjælpe nyuddannede faglærte med at få et job. De er i stedet blevet brugt til at forbedre vilkårene for en opkvalificerende varslingsindsats ud over opsigelsesperioden.

Dansk Metal foreslår derfor, at puljen genindføres og at aktiveringsreglerne ændres, så ledige får lettere ved at få den nødvendige målrettede opkvalificering:

– Alle er enige om, at målrettet opkvalificering er den rigtige vej at gå, men regeringen har sat et loft, så man maksimalt kan få seks ugers uddannelse, og det er en kæmpe barriere, for mange virksomheder kræver, at de ledige gennemgår længerevarende uddannelsesforløb, før de vil ansætte dem.

Til gengæld er der så ofte fast job at få for mange af vores medlemmer, siger Allan Lyngsø Madsen. Ifølge pressemeddelelsen fra   Dansk Metal