Luftfarten er gået fløjten

Luftfarten er gået fløjten
SAS har bekendtgjort at de nu vil bruge de samme luskede metoder som RyanAir. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
De vil oprette baser i London og Malaga der skal styres af et datterselskab med adresse i Irland.

På den måde kan de slippe afsted med ringere løn og arbejdsvilkår til piloter og kabinepersonale.

De prøver at slippe gennem smuthullet med en undskyldning om at det jo kun drejer sig om enkelte fly.

Men når den danske stat ejer 14 procent og den svenske og norske yderligere 28 procent tilsammen, er fem fly fem for mange!

Vi skal ikke konkurrere på dårlige vilkår, det bliver et ræs mod bunden.

Luftfartsbranchen er præget af unfair konkurrence og urimelige arbejdsforhold mellem medlemslandene, og det har presset arbejdsvilkår så langt ned at selv SAS udflager sine fly.

Det kalder på fælleseuropæiske regler.
Europa-Parlamentet er i færd med at udarbejde en luftfartsstrategi som blandt andet understreger behovet for at ”opretholde anstændige arbejdsvilkår og hindre illoyal praksis” og at det ”er nødvendigt at få skabt klarhed over ”hjemmebase-kriteriet”.

Strategien er en kraftig opfordring til Kommissionen om at få skabt klare regler på det indre marked for luftfart, og sagen skal debatteres i Plenaren i Strasbourg den 16. februar.

Der forventes afstemning om rapporten i løbet af foråret.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her