Macron en marche

Macron en marche
Med Emmanuel Macron som ny fransk præsident ånder Frankrig – og Europa – lettet op. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
De franske vælgere markerede tydeligt at højreekstremisme, fremmedhad og ‘nok-i-sig-selv’ ikke er nogen farbar vej i vores moderne verden.

Selvom mange franske vælgere, heriblandt de franske Grønne (Europe Écologie/Les Verts), på flere punkter er uenige med Macrons politiske projekt, var der tydelig støtte til at det gjaldt om at få en præsident der tænker fællesskab fremfor opdeling i dem og os i det multikulturelle Frankrig.

På miljø- og klimafronten er Macron dog ikke helt skidt:
Han vil udfase den fossile energi i Frankrig, han vil fordoble produktionen af vind- og solenergi i 2022, og han vil halvere atomkraften.

Han har taget den cirkulære økonomi til sig, og han vil begrænse luftforurening massivt.
 

Da Macron talte til det franske folk på Place Louvre søndag aften, var det en meget ydmyg præsident som var klar over at hans overvældende flertal over Marine Le Pen på 66,1% mod 33,9% især skyldtes modvilje mod højreekstremisme og ikke hans bevægelses popularitet alene.

Han lovede at samle det franske folk som under første valgrunde viste sig at være meget splittet.

Det får vi at se hvordan han vil gøre og hvilke muligheder han får med parlamentsvalget 11-18 juni.

Men et lettelse var det for os alle at vi får mulighed for sammen at møde den fremtid som jo under alle omstændigheder er fælles for os i Europa.

For yderlig læsning

/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her