Marianne Forsberg og de “konservative” dødspatruljer?

Marianne Forsberg og de konservative dødspatruljer?
-Dødspatruljer er grupper der udenfor retssystemet henretter eller dræber personer de mener er politisk upålidelige eller uønskede. Kan man læse på webportalen leksikon.org

Hvor man fortsætter
Dødspatruljers motiver kan endvidere hentes i religion eller race.
Formålet er ikke blot fysisk eliminering men også at sprede terror i bestemte befolkningsgrupper.

Dødspatruljer adskiller sig fra terrorgrupper ved at de ofte er tæt knyttet til en regering:

– ved at regering direkte har oprette gruppen – ofte med udgangspunkt i eksisterende politi eller militærstyrker

– ved at den støttes eller beskyttes af myndighederne
– eller i det mindste ikke efterforskes eller retsforfølges

Dødspatruljer er historisk blevet dannet både i diktaturer og i demokratier med det formål at udrydde eller terrorisere politiske modstandere, som det ville være tidsrøvende, vanskeligt eller umuligt at sætte ud af spillet gennem det traditionelle retssystem, og hvor regimet omvendt heller ikke har ønsket at stå som direkte ansvarlig for overgrebene.
Kilde: Netmediet leksikon.org

Først et Sceendump fra webportalen, FaceBook-gruppen

For yderlig læsning

//shansensblog.blogspot.com /Når Dansk Folkepartister hader: Ja til stormoskeer udløser terror og chikane trussler mod danske muslimer
 
Forsberg og den konservative glidebane
 
Er slet ikke nogen der skal slås ihjel, Marianne Forsberg?
 
Et indblik i demonstrationen mod Hizb ut-Tahrirs debatmøde – 21/1 2011
 
Arne W. Petersen var også deltager i den FaceBook-debat, som er omtalt på Netmediet /raapil.dk