Medarbejdere skal sikres lige vilkår

Lovforslaget om en målrettet revision af reglerne om udstationering af arbejdstagere vil blive drøftet i Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) sammen med kommissær Marianne Thyssen og medlemmer af de nationale parlamenter.

Formand i EMPL: Thomas Händel, Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre. Tyskland – DIE LINKE.

121020160849

Mødet i Bruxelles, lægger op til de kommende forhandlinger.

Direktiv og regler på området for social sikring.
Europa-Kommissionen offentliggjorde i Marts 2016 et forslag til revision af udstationeringsdirektivet, med ændringer, der medfører et væsentligt ændret perspektiv på udstationerede arbejdstageres rettigheder, ved at inkludere foreslået ændringer for vederlag for så vidt, at “samme arbejde, samme sted, belønnes med den samme løn”.

Medarbejdere skal sikres lige vilkår, i social balance med den medlemsstat de er udstationerede til.

For yderlig læsning

Kommissionen og dens prioriteringer
 
Parlementets; Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 


060920160358

Medarbejdere skal sikres lige vilkår
Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
Det store Udstationeringsdirektiv om udsendelse af medarbejdere fra en medlemsstat til en anden EU-medlemsstat skal behandles i udvalget onsdag den 12. oktober.

Målet for de Grønne er at sikre samme og bedst mulige vilkår for udstationerede medarbejdere som ofte i dag mister deres rettigheder når deres virksomhed sender dem til et andet EU-land.

Medarbejderes vilkår må ikke forringes, og de må ikke være dårligere end hvad der gælder i det land de sendes til.

For yderlig læsning.

/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her