Menneskerettigheder i Grønland

181120160926

Menneskerettigheder i Grønland
Institut for Menneskerettigheder og Grønlands Råd for Menneskerettigheder har for anden gang udgivet en rapport, der gør status på menneskerettighedssituationen i Grønland på en række udvalgte områder.

Det er samtidigt en glimrende indfaldsvinkel, hvis man ønsker at vide mere om Grøndland og den kan bruges som et arbejdsredskab i undervisningssammenhæng på flere niveauer.

Rapporten er tilgængelig på dansk og grønlandsk på instituttets hjemmeside, menneskeret.dk, og på hjemmesiden for Grønlands Råd for Menneskerettigheder, humanrights.gl.

På begge netmedier kan du også læse mere om menneskerettigheder. Rapporten, der er på 160 sider, er gennemarbejdet med anbefalinger og eksempler.

– Menneskerettigheder spiller en rolle på mange forskellige områder i Grønland. Love og regler skal overholde de internationale menneskerettigheder.

Myndighederne skal sørge for, at deres sagsbehandling overholder menneskerettighederne.
For det enkelte menneske kan menneskerettigheder forekomme abstrakte og fjernt fra hverdagen.

De får dog umiddelbar betydning, når man har kontakt med for eksempel kommunen, selvstyret, politiet eller kriminalforsorgen.

At man kun kan tilbageholdes af politiet i et vist tidsrum, eller at man som handicappet også har ret til adgang til uddannelse, er begge eksempler på menneskeretligt relevante problemstillinger. Citat fra rapporten.

Referanceliste

Institut for Menneskerettigheder,   menneskeret.dk

 
Grønlands Råd for Menneskerettigheder,  humanrights.gl.
 
Dansk kopi, menneskerettigheder i groenland status 2016