Mere genbrug, mindre madspild og mindre affald i havet

Mere genbrug, mindre madspild og mindre affald i havet
I dag, tirsdag, debatteres og stemmes der om cirkulær økonomi-pakken. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Pakken består af seks direktiver om genanvendelse af materialer samt reduktion af affaldsmængden.

 

 
Miljøudvalgets forslag går langt videre end kommissionens og skærper blandt andet kravene til genanvendelse fra 65% til 70% samt pålægger medlemslandene at sætte bindende mål for madspild og for affald i havmiljøet.

Der er mange grønne fingeraftryk det endelige forslag, men det savner tilstrækkelig fokus på affaldsforebyggelse som ellers er øverst i EU´s ’affaldspyramide’ som den absolut bedste måde at undgå dårlig affaldshåndtering.

Ikke desto mindre er pakken et stort skridt i den rigtige retning hen imod en cirkulær økonomi hvor dyrebare ressourcer hverken smides på lossepladsen eller brændes af.

For yderlig læsning

/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her