Mineaffald til afstemning

Mineaffald til afstemning
Efter to store udslip af farligt affald fra minedrift i slutningen af 90erne blev der lovgivet om affaldshåndteringen på EU-plan. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Selvom loven er fra 2006, var der fire lande der ikke havde implementeret den i 2016.

Kommissionen har lagt sag an imod i alt 18 lande for ikke at gennemføre den ordentligt inden for tidsfristen.

Generelt har der været store problemer både med implementering og rapportering i medlemslandene hvorfor kvaliteten af data også er utilfredsstillende.

Miljø- og Sundhedsudvalget har nu selv taget initiativ til en rapport der opfordrer Kommissionen og medlemslandene til at tage affære.

Mineaffald udgør op til en tredjedel af den samlede affaldsmængde i EU.
Der er stemt om rapporten i Miljø- og Sundhedsudvalget tirsdag.

For yderlig læsning

Du finder miljøudvalget (ENVI) her
 
/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her