Molbohistorie i Aalborg

Molbohistorie i Aalborg
Historien ligger helt nede på medlidenheds-grænsen, selv om det er så hyppigt forekommende i forbindelse med omtale af Dansk Folkepartis byrådsmedlemmer.

Ikke folkehelt i Aalborg
Man bliver bestemt ikke udråbt til folkehelt i Aalborg Kommunes byrådssal, hvis man opfinder en “ikke sag” – og derefter at forsøge, at få andre til at forholde sig til sin molbohistorie.

VU-Djursland
Det kære væsen har i tiden 2004-2006 fordrevet tiden som næstformand i VU-Djursland, – så man må vel antage, at der er grunde til valget af et andet parti.
280420161816

Medlidenhed – Taktisk nødhjælp
Venstres byråder forsøgte vel med lidt taktisk nødhjælp på diplomatisk vis, at signalerer noget i retning af, – det her er det dummeste vi har hørt, siden vi fik fortalt historien om molboerne der trampede ind i kornmarken for at jage storken væk.
 
061120151229

På forhandlingsniveau
Den slags foregår ofte ved at man, som de gjorde det, – undlod at afvise DF-forslaget, men fremlægger et ændringsforslag, som hvis det vedtages, – ændre det fremsatte DF-forslag, til at blive noget symbolsk, misk, mask, man kunne putte direkte i makulaturen.

Opbakning
Venstres ændringsforslag fik opbakning fra de Konservative og Liberal Alliance, –
der ofte ses i sammenhæng med, billedligt talt, – “os mig… os mig… os mig… kultur”.

Kvinder i bestyrelser

280420161842

May-Britt Iversen
DFerens mærkværdige påhit fik følgende ord med på vejen: – Det er ren plagiat helt ned til sidste stavefejl. – Forfatteren er Per Dalsgaard, der er medlem (DF, red.) af byrådet i Syddjurs.

Molbohistorie
-Det er fuldstændig en molbohistorie, siger May-Britt Iversen fra Socialdemokraterne, der håbede på, at Kristoffer Hjort Storm vil tage nogle mere konkrete forslag op fremover, ifølge hjemmesiden //nyheder.tv2.dk /lokalt/2016-04-11-aalborg-byraad-nedstemmer-dfs-halalforbud”.

Socialdemokraterne
May-Britt Iversen redegjorde for, at man i Aalborg allerede følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og den socialdemokratiske gruppe gik ind for at værne om nærdemokratiet.

Forældrebestyrelser
Socialdemokraterne lage vægt på, at man i forældrebestyrelserne rundt om i kommunerne selvstændigt kunne træffe de nødvendige beslutninger.

Bred opbakning
Holdningen var der bred opbakning til, hele vejen rundt om bordet, altså lige bortset fra hos DFeren som syntes, at ville oprette regelsæt om alverdens ting.

DFer føler sig kompetent
– Vi synes ikke, det skal være op til de enkelte forældrebestyrelser. Vi skal ikke lægge det ud til forældrene. Det må være op til politikerne at tage disse beslutninger, sagde Kristoffer Hjort Storm fra Dansk Folkeparti.

Tankevækkende dumt
Hvis vi leger, at forslaget var blevet vedtaget, så kan kommunen være tvunget til at oprette et kontrol- sekretariat med et årligt budget på måske, 5 – 10. millioner kroner, afhængig af kommunestørrelse, fordi man pådrage sig en tilsynspligt til, at kontrollerer om reglen bliver overholdt.

Ansvar for beslutninger
Ofte ser man et senarie som dette, i forbindelse med Dansk Folkepartis byrådsmedlemmer – og tankevækkende er det da, når man kikker i bagspejlet at se, – DFere som efterfølgende fralægger sig ansvar for de forslag eller beslutninger de selv har været med til at tage, – samtidig med, at kritikken når helt ud i det ekstreme.

Reference
Hjemmesiden //nyheder.tv2.dk /lokalt/2016-04-11-aalborg-byraad-nedstemmer-dfs-halalforbud”

For yderlig læsning.

Ballade hos Dansk Folkeparti-Aalborg kort før valget