Nej til diskrimination af unge

Forskelsbehandling af unge på arbejdsmarkedet er meget almindeligt. Senest har Østre Landsret sagt god for, at virksomheder kan fyre unge, alene på grund af alder.

Det er ok, at Irma fyrede John fra Roskilde, blot fordi han fyldte 18 år og derfor skulle have mere i løn. Skriver man i pressemeddelelsen fra SF

-Og fortstter
Det mener Østre Landsret, der i sidste uge slog fast, at supermarkeder og alle andre virksomheder, som har unge under 18 år ansat, gerne må fyre dem, alene med den begrundelse at de fylder 18 år.

Diskrimination af unge er en af de centrale pointer i Emilies betænkning om ungdomsarbejdsløshed, som er sat til afstemning i denne uge.

Udover et stop for diskrimination af unge opfordrer den også til, at alle EU-lande indfører en ungdomsgaranti, så unge maksimum kan være arbejdsløse i 4 måneder.

Læs interview med Emilie om rapporten
I takt med at den økonomiske krise har bidt sig fast, er ungdomsarbejdsløshed blevet et stadig større problem i Europa.

Arbejdsløsheden blandt unge er dobbelt så høj som for resten af samfundet.
I dag er mere end 5,5 millioner unge europæere under 25 år uden arbejde.

De talte med danske Emilie Turunen (Greens/EFA), som har udarbejdet en betænkning, der kommer med en række konkrete forslag til, hvad der skal gøres for at bekæmpe den europæiske ungdomsarbejdsløshed.

For yderlig læsning

betaenkning-om-ungdomsarbejdsloshed/Læs det HER
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her /Greens/EFA