New Zealand Eksperimentet

New Zealand eksperimentet, er en film om markedskræfternes frie spil.

Det er også en historie som kan fortælle lidt om, trække paralleller med samfundsudviklingen i Danmark.

Selvom New Zealand er langt væk, er det et land, som vi i Danmark let kan sammenligne os med.
 

Vi har nogenlunde den samme befolkningsstørrelse, næsten samme erhvervsstruktur – og ikke mindst – havde Newzealænderne igennem generationer opbygget et velfærdssamfund, der på mange måder indtil 1984. lignede det danske.

Skiftende regeringer i New Zealand har siden, eksperimenteret med velfærdsstaten.

Store privatiseringer blev gennemført, der blev indført omfattende brugerbetaling.

På arbejdsmarkedet blev en række kollektive overenskomster afløst af individuelle lønforhandlinger og mindstelønnen blev afskaffet.

I Danmark har vi ikke en lovfæstet “mindsteløn” –  “mindstelønnen” er fastsat via de overenskomstbærende faglige organisationer.

Markedskræfterne fik frit spil.
Dokumentarfilmen New Zealand Eksperimentet går tæt på den menige new zealænder.

Det er en politisk debatfilm, som handler om mennesker, der på deres egen krop har mærket konsekvenserne af et af verdens mest omfattende nyliberalistiske samfunds-eksperimenter.

Det er en film om et velfærdssamfund, som det tog generationer at bygge op,
og kun 10 –15 år at bryde ned.

Reference
Det new zealandske eksperiment