Ny forskning underkender regeringens beskæftigelsespolitik

Ny forskning underkender regeringens beskæftigelsespolitik
Regeringen har skåret ned på uddannelse, og skruet op for virksomhedspraktik, når ledige skal aktiveres.

Men ny international forskning dokumenterer, at det er en fejl.
Når der er krise, skulle vi hellere satse på uddannelse.
Dansk Metal kræver et opgør med den forfejlede beskæftigelsespolitik.

VK-regeringen har de seneste år satset massivt på virksomhedspraktik og løntilskud, når dagpengemodtagere skulle aktiveres.

Samtidig er der skåret massivt på de lediges muligheder for uddannelse og opkvalificering.

Skriver Dansk Metal i sin pressemeddelelse –og forsætter
Men beslutningen er truffet uden noget fagligt grundlag.

Der findes nemlig ingen dansk forskning, der dokumenterer effekten af ordningerne.
Derfor har Dansk Metal bedt konsulentfirmaet Copenhagen Economics om at undersøge de internationale erfaringer, og konklusionen er klar

Når der er økonomisk krise, skal man satse på uddannelse og opkvalificering.
-Når der er lavkonjunktur, er der i forvejen langt mellem jobbene, og ventetiden er derfor bedre givet ud på uddannelse.

Samtidig går den ledige ikke glip af så mange jobmuligheder ved at deltage i uddannelsesaktiviteter, men får derimod kompetencer, der stiller ham bedre på længere sigt, forklarer Allan Lyngsø Madsen, der er leder af Dansk Metals arbejdsmarkedsafdeling.

Analysen fra Copenhagen Economics sammenfatter konklusionerne fra den seneste litteratur om effekter af aktiv arbejdsmarkedspolitik.

Fokus er på, hvilke redskaber, der virker bedst i perioder med hhv. høj- og lavkonjunktur.

Der findes ikke danske forskningsresultater på området, men ifølge analysen peger især svenske og tyske analyser på, at der bør lægges større vægt på uddannelse for at få ledige i arbejde.

Ifølge Allan Lyngsø Madsen udfordrer analysen regeringens beskæftigelsespolitik, hvor netop virskomhedspraktik og job med løntilskud er centrale elementer, og man har skåret på uddannelsesaktiviteterne, bl.a. ved at indføre et prisloft på AMU-kurser, der tages som selvvalgt uddannelse.

Allan Lyngsø Madsen opfordrer politikerne til hurtigst muligt at ændre strategi.

-Beskæftigelsespolitikken fastholder ledige i ledighed.
De bliver sendt ud i den ene håbløse virksomhedspraktik efter den anden, og det giver dem ikke varig beskæftigelse.

Det bør være åbenlyst for alle nu, hvor vi også har internationale erfaringer og forskning, der dokumenterer, at uddannelse og opkvalificering er væsentligt mere effektivt.

Derfor bør politikerne ændre strategien hurtigst muligt, siger Allan Lyngsø Madsen. Ifølge i sin pressemeddelelsen fra Dansk Metal