Ny navleuld fra Åh Vi Er Så Sure På Muhammed-eliten

Ny navleuld fra Åh Vi Er Så Sure På Muhammed-eliten
Åh Vi Er Så Sure På Muhammed-»eliten« har hygget sig med at genfortolke Trilles klassiker »Guds Øje i det Høje«.

Det er blevet til en rigtig omgang intetsigende navleuld.

af Margrethe S. Hansen Netavisen, P77.dk – //p77.dk-blogs/shansen

Der findes god religionskritik, og så findes der plat navlebeskuende propaganda – læs reaktionært selvfed klappen af sig selv og sit eget åh så fordomsfri forhold til religiøse dogmer.

Ja, Islam i den mest dogmatiske udgave er undertrykkende og fjendsk overfor forandringer og det enkelte menneskes frihedsrettigheder, men denne reaktionære modvilje mod at sætte den frie vilje og den frie tanke højre end sin egen dogmatiske verdens- og menneskeanskuelse er ikke kun forbeholdt Islam.

Alle religioner og sådan set også alle ismer har en indbygget forkærlighed for dogmatisme.

Selv den nypolitisk korrekte muslimfjendtlige isme som dyrkes bredt i disse år, har udviklet sig til en reaktionær dogmatisme, der ikke levner plads til anderledes tænkning og ikke fatter, at religionsfrihed og ytringsfrihed også gælder for de mest forstokkede og reaktionære religions- og ismetilhængere, så længe disse holder sig inden for lovens rammer.

»De Eneste Tre« -er alle kendte gengangere indenfor diverse danske muslimfjendske politiserende foreninger og et godt eksempel på, at den danske islamkritik har udviklet sig til en parodi på religionskritik. skriver Netavisen, P77.dk – p77-blogs/shansen

Reference
Netavisen, P77.dk – //p77.dk/p77-blogs/shansen/-ny-navleuld-fra-ah-vi-er-sa-sure-pa-muhammed-eliten