Nyt EUROPOL på trapperne

020920132150

Nyt EUROPOL på trapperne 
Onsdag den 11. maj stemmer Parlamentet om de nye rammer for EU’s politisamarbejder, EUROPOL.

Siden Lissabontraktaten trådte i kraft i december 2009, har EUROPOL skullet flyttes fra det mellemstatslige til EU’s fælleslovgivning og altså have et nyt retsligt grundlag. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev

–og fortsætter
I 2013 fremlagde Kommissionen derfor et nyt lovforslag. 
Mens mellemstatslige aftaler er mellem regeringer, uden demokratisk kontrol og åbenhed, er EU’s fælleslovgivning under demokratisk kontrol – og ikke kun i lovgivningsfasen – både Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter har hånd i hanke med Europols arbejde og med den begrænsning, fx regler for udveksling af data. 

Dette styrkede Europol betyder et bedre antiterror-samarbejde mellem EU-landenes politi og bedre fælles bekæmpelse af den særligt alvorlige, grænseoverskridende kriminalitet.

En ret vanskelig situation.
Da flertallet af danskerne i december 2015 stemte nej til at afskaffe det danske retsforbehold, har Danmark ikke kunnet deltage i forhandlingerne og vil også ryge ud af EUROPOL-samarbejdet når den nye lov træder i kraft.

Nejsidens frejdige påstande om at vi sagtens kunne være med i Europol eller i hvert fald let få en parallelaftale, var vildledning.

Det sagde vi andre, men blev ikke hørt.
Dansk politi kommer snart i en ret vanskelig situation.

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF her
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her