Nyt fra Enhedslisten – De første aftryk på finansloven

Finanslovsforhandlingerne er i fuld gang og varer nok resten af denne uge.
Det er meget hårde forhandlinger, og særligt den styrke, de Radikale fik ved valget, gør det svært at få mange af vores forslag igennem – især kravene om, at de rige skal betale mere i skat.

Alligevel er det lykkedes os at få afgørende indflydelse på centrale områder. Skriver Enhedslisten i sin pressemeddelelse
-Og fortsætter
En række fattigdomsydelser bliver afskaffet, hvilket har stor betydning for de mennesker, der er ramt – især for de børn, der lever i fattigdom, som nu får bedre muligheder for at klare hverdagen.

Der bliver skabt tusindvis af nye job, hvor vi især lægger vægt på grønne job til gavn for klima og miljø.

Vi har forpligtet regeringen til at ændre loven for familiesammenføring for børn, og der skal udarbejdes en samlet løsning for, hvordan asylansøgerne kommer ud af centrene. Samtidig har de forpligtet sig til, at lovgivningen på disse områder skal laves sammen med Enhedslisten.

På retsområdet er vi også blevet enige med regeringen om at hæve den kriminelle lavalder til 15 år, at lempe knivloven, afskaffe den skærpede toldkontrol og gennemføre en undersøgelse af lømmelpakken.

Flere penge fra olie og multinationale
De multinationale selskaber kommer til at betale mere i skat, og der igangsættes en undersøgelse af olieaftalen med Mærsk.

Hermed kan vejen banes for, at aftalen bliver genforhandlet, så en større andel af oliemilliarderne ender i statskassen, til gavn for det danske samfund.

Der indføres en afgift på reklametryksager, hvilket forhåbentlig fører til færre reklamer og dermed mindre miljøbelastning. Der kommer også højere afgifter på usunde ting, som cigaretter, alkohol, slik og is.

Vi har fået igennem, at finansloven bliver mere socialt afbalanceret og har sikret, at indtægterne fra reklameafgiften på 400 mio. kr. går til de, der tjener under 212.000 kr. om året, som hver får hævet den grønne check med 280 kr.

Rent drikkevand og mere økologi
Her til eftermiddag indgik regeringen og Enhedslisten en stor aftale på miljøområdet.

Aftalen afsætter 196 mio. kr. til bl.a. en øget indsats mod farlig kemi, beskyttelse af drikkevand og en opprioritering af økologien.

Det lykkedes os samtidig at nå til enighed med regeringen om, at støtteordningen på årlige 500 mio. kr. til energirenovering også skal omfatte lejeboliger.

Hermed får lejerne også mulighed for at reducere deres energiforbrug, hvilket både vil give dem besparelser på energiregningen og komme klimaet til gode.

Bekæmpelse af social dumping
I søndags fik vi afsat 65 mio. kr. til at styrke indsatsen mod misbrug af udenlandsk arbejdskraft.

I dag er der alt for mange skruppelløse arbejdsgivere, der importerer udenlandske arbejdere og lader dem udføre arbejde med elendige sikkerhedsvilkår, ringe løn og ofte uden at der bliver betalt skat og moms.

Det er forfærdeligt for de, der bliver udnyttet, og en trussel mod ordentlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark.

Med aftalen styrkes indsatsen fra SKAT, politi og arbejdstilsyn med flere kontrolaktioner og hurtigere indsats. Der bliver bedre kontrol og højere bøder for ulovlig cabotagekørsel, og derudover vil Enhedslisten og regeringen i samarbejde med arbejdsmarkedets parter se på andre tiltag på området, f.eks. indførelse af id-kort på byggepladser.

Tandlægehjælp og redning af epilepsihospital
Det er Enhedslistens langsigtede mål, at tandbehandling skal under den gratis offentlige sundhedsordning.

I dag tog vi første skridt, da vi indgik en aftale med regeringen om, at 39 patientgrupper får offentligt betalt tandbehandling for alle udgifter over 1.725 kr. årligt.

Samtidig lykkedes det os at redde epilepsihospitalet Filadelfia fra lukning.
Epilepsi er en meget kompleks sygdom, og det er nødvendigt at bevare den specialisering i epilepsi, som er samlet på Filadelfia.

Flere resultater følger
Der foregår stadig mange forhandlinger, og folketingsgruppen og Hovedbestyrelsens følgegruppe mødes jævnligt og drøfter udviklingen i forhandlingerne.

Vi har fået en rigtig lang liste med forslag til krav, vi skal rejse – fra medlemmer, via afdelingerne, fra fagforeninger, miljøbevægelser og mange andre.

Vi kan langt fra få alt med i denne første finanslov, men vi arbejder hårdt på at få så meget som muligt med.

I de kommende dage forhandler vi bl.a. om banker, velfærd og uddannelse, samt bedre vilkår for de arbejdsløse. Vi vender tilbage senere på ugen med mere nyt fra forhandlingsbordet.

Hilsener
Frank Aaen, Per Clausen og Johanne Schmidt-Nielsen
hjemmesiden //enhedslisten.dk kan I løbende følge med i, hvilke resultater de opnår.