Ombudsmandens årsrapport

020920132150

Ombudsmandens årsrapport
Torsdag d. 25. februar EU’s ombudsmand, Emily O’Reilly, i plenum til debat om Ombudsmandens årsrapport (fra 2014)

Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev –og fortsætter.
080720131921Margrete er De Grønnes ordfører i denne debat om godkendelse af årsrapporten 2014 som tydeligt viser hvor nyttig EU’s ombudsmand er for EU’s borgere.

Langt de fleste af ombudsmandens sager handler om gennemsigtighed, og her har Emily O’Reilly også iværksat egne undersøgelser.

I 2014 har hun fået EU-Kommissionen til at offentliggøre dokumenter om Grækenlands indtræden i euroen, Den Europæiske Centralbank til at offentliggøre et brev til den irske regering under finanskrisen samt spillet en aktiv rolle ift. at få offentliggjort dokumenter fra EU og USA’s forhandlinger om den transatlantiske handelsaftale, TTIP.

Endeligt har ombudsmanden været afgørende for at få Det Europæiske Medicinagentur (EMA) til at offentliggøre deres forsøgsrapporter (clinical study reports), også før loven om denne åbenhed træder i kraft.

Når Europa-Parlamentet skal give sine anbefalinger til ombudsmanden, vil Margrete lægge vægt på at de folkevalgte i parlamentet skal have relevant adgang til dokumenter fra EU-Kommissionen om medlemsstaternes traktatovertrædelsessager.

Mange borgere klager over de nationale myndigheder i parlamentets borgerklagerudvalg, hvor Margrete sidder, og det er strengt nødvendigt for behandlingen af sagerne at Kommissionen deler de oplysninger de har om medlemsstaternes overtrædelser.

Endelig skal der for alvor sættes ind mod de mange tilfælde af inhabilitet i vores agenturer.

For yderlig læsning

Udvalget for borgerklager
 
sf.dk/seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her