Opfølgning – Topmøde i Bratislava

060920160358

Opfølgning – Topmøde i Bratislava
Fredag den 16. september holdt EU-regeringslederne topmøde i Bratislava – i EU-formandskabslandet Slovakiet. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Det første topmøde efter sommerferien var præget af nogle af Europas største udfordringer:

Radikalisering, fremmedhad og flygtningekrisen.
Det er udfordringer som man ser i hele verden – ikke mindst i Europa, derfor er det vigtigt at løse dem sammen i Europa.

I den kommende tid kommer der valg i Holland, Østrig, Frankrig og Tyskland.
Alle steder ser højreradikale partier ud til at vinde frem.

Rebecca Harms, De Grønnes co-præsident, udtalte op til topmødet at det er vigtigt at Europa giver fælles, troværdige svar på borgernes bekymringer som højreradikaliseringen til en vis grad er udtryk for.

Det er derfor positivt at regeringslederne var enige om at se fremad og også være opmærksom på de nye muligheder ved et kommende Brexit. Fx vil et fælles EU-forsvar hvor man deler militære ressourcer og samlet kan hjælpe i internationale kriseområder, rykke tættere på.

Denne model ville de Grønne kunne støtte.
Kommissionsformand Juncker understregede igen ved topmødet at briterne efter et Brexit ikke kan få adgang til Det Indre Marked uden fri bevægelighed for unionsborgere.

Et flertal af regeringslederne udtrykte også at de europæiske udfordringer – herunder flygtningekrisen – skal løses fælles.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF her
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her