Oraklet fra Ekstrabladet med offerrollen

Oraklet fra Ekstrabladet med offerrollen
Hvis man er et højvelbåren orakel fra Ekstrabladet, så skal man da lige prøve at krænke Københavns Politis integritet ved, at offentliggøre noget på sin Facebook-profil, som man ved, at Københavns Politi har forbudt fordi de fandt, at det krænkede blufærdigheden.

Når man bevist prøver grænser, som et lille barn der har set en bænk med et skilt hvorpå der står nymalet, men alligevel lige skal prøve med en finger, så er det ganske enkelt for pjevset at prøve, at udstille sig selv som et offer.

Det er man ikke  – nogen ville nok bruge ord som fjols, andre har måske mere farverige og fantasifulde udtryk på lager, dem er du velkommen til at skrive i kommentarfeltet, hvis du ønsker det.

Suzanne Bjerrehuus:
– SÅ FIK FACEBOOK lige lukket munden på mig på den mest ydmygende måde: ‘Du er blevet anmeldt, vi har fjernet dit opslag, og nu skal du gennemse dine fotos og ud for hvert bekræfte, at der ikke vises nøgenhed.’

Som et uartigt barn måtte jeg klikke o.k. ud for hvert. Og til sidst o.k. for at jeg havde gennemset dem.

Vi var mange ‘syndere’ på Facebook, som indigneret havde delt og debatteret avis-artiklen om den danske fotokunstner Mathilde Grafströms kunstudstilling af nøgne, naturlige kvinder på Nytorv.

Københavns Politi havde forbudt den, fordi de fandt, at udstillingen krænkede blufærdigheden. Skriver Suzanne Bjerrehuus.

Ytringsfrihed på de sociale medier
Nu forholder det sig imidlertid således, at virksomhederne Google, Twitter og Facebook, har indgået en aftale, efter pres fra den Tyske regering om, at den europæiske menneskerettighedstraktat skal overholdes.

Det giver nogle definerbare rammer, som man bør respekterer på de sociale medier.

Artikel 10 – Ytringsfrihed
1. Enhver har ret til ytringsfrihed. Denne ret omfatter meningsfrihed og frihed til at give eller modtage meddelelser eller tanker, uden indblanding fra offentlig myndighed og uden hensyn til grænser. Denne Artikel forhindrer ikke stater i at kræve, at radio-, fjernsyns- eller filmforetagender kun må drives i henhold til bevilling.

Pligter og ansvar
2. Da udøvelsen af disse frihedsrettigheder medfører pligter og ansvar, kan den underkastes sådanne formelle bestemmelser, betingelser, restriktioner eller straffebestemmelser, som er foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, territorial integritet eller offentlig sikkerhed, for at forebygge uorden eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden for at beskytte andres gode navn og rygte eller rettigheder, for at forhindre udspredelse af fortrolige oplysninger eller for at sikre domsmagtens autoritet og upartiskhed.

For yderlig læsning

Facebook-Gestapo
 

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
 

Oraklet fra Facebook, Suzanne Bjerrehuus
 

Suzanne Bjerrehuus vippet af Facebook
 

Oraklet fra Ekstrabladet med sit hof