Parisaftalens implementering til afstemning

Parisaftalens implementering til afstemning
Tirsdag stemmes der om forordningen om LULUCF der står for Land Use, Land Use Change and Forestry. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Forordningen skal for første gang regulere CO2-udslip fra skovbrug og fra arealanvendelse.

Forskere har for nyligt anerkendt at hvis vi skal gøre os noget som helst håb om at holde den globale opvarmning under 1,5 grader, skal vi fjerne CO2, og en af de få muligheder er at benytte sig af planternes fotosyntese.

Flere planter giver mindre CO2 i atmosfæren, og skovbrug og arealanvendelse er derfor et kerneområde i klimaforhandlinger.

LULUCF er den tredje del af EU’s implementering af Paris-aftalen og er kompleks fordi den både måler og sætter mål for udledning, men også for optag af CO2.

Et af hovedpunkterne er hvordan dette optag måles samt hvorvidt – og ikke mindst i hvilket omfang – det skal bruges til at kompensere for udledninger i andre sektorer og derved underminere indsatsen i for eksempel landbrugssektoren. Der stemmes tirsdag fra klokken 10.

Næste skridt
Lovgivningen blev godkendt med 53 stemmer for 9 imod og 6 hverken for eller imod. Det vil blive sat til afstemning ved den fuldt hus under september plenarmødet i Strasbourg før forhandlingerne kan begynde med Rådet.

Reference
Klimaændringer: planer om at hjælpe skovene fjerne CO2
 

For yderlig læsning

/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her