Parlamentets holdning til hvordan vi i EU skal forvalte plastik fremover

Parlamentets holdning til hvordan vi i EU skal forvalte plastik fremover
Onsdag formiddag mødes ENVI for at diskutere Parlamentets officielle holdning til EU’s plastikstrategi der forhandles netop nu. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Udkastet til rapporten indeholder mange gode opfordringer, for eksempel at civilsamfundet skal kunne holde industrien ansvarlig for dens forpligtelser, krav om reduktion og genanvendelighed af emballage, krav om et forbud imod det fæle ’OXO’-plastik, krav til engangsplastik, krav om der skal laves kvalitetsstandarder som skal stimulere et marked for genanvendt plastik og meget mere.

Rapporten er Parlamentets svar på Kommissionens plastikstrategi fra januar 2018, og den indeholder nogle indikatorer på hvordan Parlamentet vil forholde sig når loven om engangsplastik skal forhandles inden længe og når Kommissionen tager emballagedirektivet op til revision for at sikre at alt emballage kan genanvendes i 2030.

Margrete er ordfører for de Grønne i forhandlingerne om loven om engangsplastik der fremsættes 23.maj.

For yderlig læsning.

Du finder miljøudvalget (ENVI) her
 
/Sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her