Pia Kjærsgaard: Jeg har fået den ære …

281120141723

Pia Kjærsgaard: Jeg har fået den ære…

Pia Kjærsgaard
Jeg har fået den ære at blive udnævnt til Kommandør af Dannebrogsordenen af Hendes Majestæt Dronningen.

Jeg synes, det er et meget smukt kors, og jeg glæder mig til at takke Dronningen til den næste audiens, som foregår mandag den 8. december på Christiansborg Slot.

Mange ville høfligt sige nej tak.
Alt imedens Pia Kjærsgaards bagland af, i overvejende grad, ældre kvinder, nærmest sidder med våde hundehvalpe-øjne og rødmende kinder af fryd, så finder man i høj grad også andre holdninger.

Det er på ingen måder, noget som er gældende for hele Dansk Folkepartis bagland eller for vælgere generelt set.

Politikere fra Enhedslisten, Socialdemokraterne, SF – Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre afviser typisk at tage imod, et tilbudt ridderkors, da deres partier ikke anerkender ordensvæsenet.

Også tidligere minister Claus Hjort Frederiksen samt Kristian Jensen og Lykke Friis har afslået at blive dekoreret.

Ikke kun politikere, men også musikeren Kim Larsen har sagt nej tak, til et ridderkors (i 2006).

Larsen udtalte i en pressemeddelelse: “Da jeg ikke synes, det sømmer sig for en gammel gadedreng og popsanger at føre sig frem med kors og bånd og stjerner, takker jeg pænt nej til ridderkorset… Det kunne ellers have været hyggelig at ryge en smøg med dronningen inde i privaten – hvis hun ellers må for personalet.”

Samme år takkede også skuespilleren Jesper Christensen nej med begrundelsen: “Selve ideen om at have et kongehus er en slags forbrydelse mod medlemmerne af samme og aldeles ude af trit med et moderne menneskesyn.”

Rigtig mange ser det som udtryk for en usædvanlig ringe dømmekraft, et levn fra fortiden, – århundrede før Otto Leisner begyndte at uddele hopla-nåle.

281120141757

Dannebrogordenen er en dansk ridderorden indstiftet af Christian 5. i 1671 og senere forandret og udvidet. Christian 5. påstod, at han fornyede en orden indstiftet i 1219 af Valdemar 2. Sejr, men det tjente uretmæssigt til at give ordenen historisk legitimitet.

HJ skriver på Facebook:
Nicolae Ceausescu fik også ELEFANT-ordenen, måske for at trampe det Rumænske folk ned ? Hosni Mubarak har vist også fået den !

Nazist med orden
Også i 30′ erne kludrede det danske kongehus i vurderingen af, hvem der skulle hædres med fine medaljer.

I 1938 fik Hermann Göring således storkorset af Dannebrogsordenen.
Hermann Göring var en af de absolut ledende personligheder i Nazityskland og blev ofte nævnt som Hitlers stedfortræder.

Også Nazitysklands udenrigsminister, Joachim von Ribbentrop, blev hædret af det danske kongehus.

VELKOMMEN I DET GODE SELSKAB, KÆRE PIA.
Nogle mennesker vil gerne huskes, uanset hvad det er for !!!!!!!

For yderlig læsning.

hjemmesiden //da.wikipedia.org /wiki/Dannebrogordenen – wikipedia.org/wiki/Dannebrogordenen

DF-Nyt om Kongelige
 
Prisvinder udstiller Dansk folkeparti og VK-regeringens hykleri i et åbent brev