Pia Kjærsgaard til en rigtig hyggelig Skt. Hans Aften

Pia Kjærsgaard til en rigtig hyggelig Skt. Hans Aften
– Højtiden sankthans eller Sankt Hans er det fordanskede helgennavn for den hellige Johannes Døberen, hvis fødsel fandt sted seks måneder “før Jesu fødsel” (se Luk 1, 13,26) og er sat til den 24. juni. Datoen kaldes derfor sankthansdag (Skt. Hans’ dag).

I nordisk tradition afholdes højtider aftenen før dagen, så sankthansaften fejres den 23. juni, ligesom juleaften fejres dagen før Juledag. Kilde: Hjemmesiden Wikipedia.

Den nærmest perverse tradition i Europa, med at brænde mennesker har dybe rødder.

Med kirkens velsignelse blev også tusindvis af kvinder brændt i heksebålet.

Helt op i 1900 – tallet brændte man kvinder i Europa.
I over 200 år brændte man landets kvinder og der skulle gå over 150 år efter reformationen før man holdt op med hekseafbrænding.

Dansk lovgivning blev efter reformationen mere direkte baseret på Biblen, og anden Mosebog, kap. 22, vers 17 gav teologer og jurister begrundelsen for “heksenes” dødsdomme:

En troldkvinde må du ikke lade blive i live.
Kilde: Hjemmesiden, //altomhistorie.dk

Christian den Fjerde (12. april 1577 – 28. februar 1648) var en ivrig heksejæger.
Han fik også indført præcise forordninger for behandlingen af trolddomsanklager.

Kong Christian den Femtis Danske Lov af 15. april 1683
6-1-9 – Befindis nogen Troldmand, eller Troldqvinde, at have forsoret Gud og sin hellige Daab og Christendom, og hengivet sig til Diævelen, den bør levendis at kastis paa Ilden og opbrændis.

-Da Joan d’Arc var 17 år lykkedes det hende at få foretræde for den franske tronarving der udstyrede hende med rustning, våben og en lille hær.

Få måneder senere ophævede hun englændernes belejring af byen Orléans og senere en række andre byer, ligesom hun fik tronarvingen kronet som Karl VII i domkirken i Reims.

Joan d’Arc bliver brændt, trods sine store sejre, da hun året efter bliver taget til fange og stillet for en inkvisitionsdomstol der dømte hende for kætteri.

Hun blev brændt på bålet som kætter den 30. maj 1431.

Hun blev mærkeligt nok ikke dømt for at være kriger, men derimod for at iklæde sig mandstøj og for bespottelse af kirken og Gud som hun mente havde pålagt hende sin mission.

I det konservative middelaldersamfund var det en skændsel, at en ung kvinde iførte sig mandsklædning og udførte en mands gerninger.

Det er en kendsgerning, at Joan d’Arc bar mandsklæder og rustning, ikke
blot når hun stod i spidsen for hæren, men også i almindelighed.

Reference
Webportalen //FaceBook.dk
Webstedet //dagensartikel.dk
Hjemmesiden //altomhistorie.dk
Webstedet //Wikipedia.dk

Kong Christian den Femtis Danske Lov fra 1683 (Pdf-fil)

For yderlig læsning

Båltaleren var præst
 
Invitation til Sankt Hansfest med billed fra nazistisk julekalender