REDOX: ORG – logen bag det ekstreme højre


REDOX: ORG – logen bag det ekstreme højre
På de følgende sider vil der for første gang nogensinde blive sat navn og ansigt på en landsdækkende hemmelig loge, der igennem mere end 20 år har fungeret som rygraden på den yderste højrefløj i Danmark.

Skriver Redox.dk i sin rapport -Og fortsætter
Ved hjælp af års tålmodigt researcharbejde er det lykkedes at kortlægge strukturen, idégrundlaget og omfanget af en hidtil ukendt højreekstrem undergrundsbevægelse, der samler folk fra det danske erhvervsliv, militær og politi over fodbold-hooligans til militante nynazister.

Logen er involveret i grupper som Den Danske Forening, White Pride, Århus Mod Moskéen, Vederfølner, Danmarks Nationale Front og Trykkefrihedsselskabet, –

men driver også egne styrketrænings-, skyde- og kampsportsforeninger for »nationale danskere«, ligesom dens medlemmer har opbygget en privatskole med omkring 200 elever, der bygger på »danske værdier«.

Desuden står den hemmelige organisation bag et omfattende, systematisk registreringsarbejde af »landsforrædere«, samt en anonym hetz mod muslimer og venstrefløjen.

ORG – som logen kaldes – er samlet omkring en utopi om et etnisk homogent samfund,
og afviser ideen om fredelig sameksistens mellem forskellige folkeslag.

Flere af logens godt 100 medlemmer definerer direkte sig selv som racister, argumenterer for et »racerent samfund«, og er parate til at bruge vold for at opnå deres politiske mål.

Det hemmelige netværk er en stor del af forklaringen på, at Østjylland har udviklet sig til hovedstad for den yderste højrefløj, og at fodboldfanmiljøet omkring AGF fortsat er præget af højreekstremister.

Aarhus er nemlig ORGs hovedbase, mens byens lokalpatriotiske fodboldfans i to årtier har været udsat for en målrettet rekrutteringskampagne.

Som det vil fremgå i det følgende, bygger afdækningen af ORG hovedsageligt på…
Skriver Redox.dk i sin raport.dk

For yderlig læsning
//redox.dk

For yderlig læsning.

Farmands Blog: ORG – Forberedelse til borgerkrigen 1. del. 
 
Birthe Hedegaard Holm: ‘Hvorfor udebliver den borgerkrig?’ 
 
Medlem af Dansk Folkeparti modtog massemorderens manifest
 
Netavisen, P77.dk /P77.dk: Her er SIADs selvforsvarsgrupper mod muslimer i Danmark