Robotteknologi


Robotteknologi
Hvordan sikrer vi teknologisk innovation og beskyttelse af borgerne på samme tid?

Det skal Parlamentet diskutere onsdag og stemme om torsdag i plenaren. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Rapporten behandler en bred vifte af emner der vedrører robotteknologi, herunder dens indvirkning på reglerne for civilretligt ansvar, sundhed, beskæftigelse, transport og beskyttelse af personlige oplysninger.

Rapporten er bred nok til ikke at hindre innovation eller udvikling af den europæiske økonomi inden for kunstig intelligens samtidig med at den understreger det vigtige princip om at også når det er en robot eller en algoritme der forvolder direkte eller indirekte skade på et menneske, kan og skal ansvaret for forbrydelsen placeres hos enten producent eller bruger af teknologien.
 

Margrete er de Grønnes ordfører i Sundhedsuvalget hvor hun, som i de øvrige udvalg og De Grønne er lykkedes med en rapport der understreger forsigtighedsprincippet og at privatlivets fred og databeskyttelse sikres – samtidig med at de nye teknologier skal kunne skabe beskæftigelse og økonomisk fremgang.

For yderlig læsning.

Ny lovgivning for robotter: Hvorfor er det nødvendigt?
 
Civilretten regler om robot: plenarafstemning
 
Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her