Roundup får et par år ekstra – forhåbentligt ikke flere

020920132150

Roundup får et par år ekstra – forhåbentligt ikke flere
I ly af Brexit-chokbølgerne fredag mødtes EU’s appelkomite for at afgøre striden om giftstoffet glyphosat derer det aktive stof i Roundup. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Kommissionen havde lagt op til at forlænge godkendelsen af glyphosat i halvandet år indtil EU’s kemikalieagentur, ECHA, vil være færdige med sin undersøgelse af stoffet i 2017.

Men der kunne hverken opnås kvalificeret flertal for eller imod Kommissionens forslag.

Denne afstemning var absolut sidste chance for medlemsstaterne til at tage stilling til godkendelsen af glyphosat og fjerde gang der blev forsøgt at nå et kompromis.

Da dette glippede, er det nu udelukkende op til Kommissionen at tage beslutning om godkendelsen!

Kommissionen vil højst sandsynligt vedtage sit forslag i denne uge da den nuværende godkendelse af glyphosat udløber pr. 1. juli.

Mandag og tirsdag bliver der taget komite-beslutning om hvilke restriktioner der skal gælde for glyphosat i perioden.

Hverken Kommissionen eller den danske regering har tænkt sig at forbyde glyphosat lige før høst (en fæl brug af et giftstof) sådan som Europa-Parlamentet har anbefalet, så det tyder ikke godt.

I værste tilfælde kan Kommissionen gå tilbage til sit oprindelig forslag om at godkende glyphopsat i endnu 15 år når nu Kommissionen har beslutningskompetencen for sig selv.

Det ville være slemt om Kommissionen på den måde misbrugte den ekstraordinære situtation der er opstået!

Glyphosat er af WHO blevet anklaget for mistanke om at være kræftfremkaldende. EU’s fødevaresikkerhedsagentur EFSA har senere afvist mistanken, men dette er sket på baggrund af hemmelige industrirapporter som Den Grønne Gruppe nu har søgt aktindsigt i (fortsættelse følger om den sag).

EU’s kemikalie-agentur ECHA er nu i gang med en grundig undersøgelse.
Forhåbentligt får glyphosat kun en midlertidig og kortvarig godkendelse, og vi vil så i mellemtiden få resultaterne fra både ECHA, andre relevante undersøgelser, og dem EFSA ligger inde med forhåbentlig imødekommes.

De Grønnes aktindsigtsbegæring hos EFSA). Der bliver sandsynligvis stærke argumenter i den videre kamp for et totalt forbud.

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her