SF: Aktiveringscirkus for arbejdsløse fortsætter


Fra nytår bliver ét aktiverings-cirkus for arbejdsløse afløst af et andet aktiverings-cirkus. Skriver SF i sin pressemeddelelse

-Og fortsætter
Det har de borgerlige partier vedtaget.
De elsker desværre et system, som opfordrer kommunerne til kassetænkning.

Men det drukner den enkelte arbejdsløses individuelle behov for hjælp med at komme i job, siger SFs arbejdsmarkedsordfører Eigil Andersen

Titusinder af arbejdsløse slipper fra det nye år for de såkaldte jobsøgningskurser, hvor man skal finde sin indre fugl.

Her afskaffes den høje refusion fra staten til kommunerne.
Men dette aktiverings-cirkus afløses af et andet aktiverings-cirkus, hvor arbejdsløse bliver sendt ud i virksomhedspraktik, som fremover giver høj refusion, og hvor de ledige arbejder gratis for deres dagpenge.

Men i de fleste tilfælde bliver der desværre tale om ren opbevaring af den ledige – uden perspektiv om at kunne få et job, siger Eigil Andersen, arbejdsmarkedsordfører for SF i Folketinget.

Han understreger, at svage ledige også bliver tabere i det nye system.
Det drejer sig bl.a. om kontanthjælpsmodtagere, der har andre problemer end ledighed, f.eks. psykiske lidelser eller misbrug af alkohol eller stoffer.

De er slet ikke parate til at komme ud i virksomhedspraktik og har brug for andre former for hjælp.

Men kommunerne straffes for en sådan indsats, fordi den fra nytår ikke giver høj refusion.

Inger Støjberg, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance skærer også ned på muligheden for efteruddannelse og uddannelse til arbejdsløse.

Disse muligheder var i forvejen alt for små.
Men nu skæres aktiveringsudgiften pr. dagpengemodtager yderligere ned fra 19.232 kr.
til 13.700 kr. pr. år, siger Eigil Andersen, Ifølge pressemeddelsen fra SF

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF