SF klager over DK havdambrug til EU

SF klager over DK havdambrug til EU
Kommunalbestyrelsesmedlem Mads Nikolajsen har sammen med andre SF-kollegaer sendt sagen om havdambrugene til Europa-Parlamentets ‘udvalg for andragender’ -borgerklageudvalget – petition. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Hovedpunktet i klagen er at loven er i strid med såvel EU’s direktiv for havstrategi som EU’s vandrammedirektiv.

I Bruxelles vil der blive forsøgt at få en såkaldt urgency-procedure sat i gang omkring sagen, for at Kommissionen hurtigst muligt får set på denne sag og forholdt sig til om EU-lovene er brudt.

At SF har sendt sagen til EU har især flere lokale medier på Djursland været optaget af.

For yderlig læsning

Udvalget for borgerklager
 
Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her