SFI: Jo mere aktivering, des ringere chance for arbejde

291120131733SFI: Jo mere aktivering, des ringere chance for arbejde
Allerede i 2006 konkluderede SFI-rapporten, Fra aktivering til beskæftigelse, at jo flere tilbud om aktivering ledige deltager i, des ringere er chancen for at komme i beskæftigelse.
Skriver Dansk Socialrådgiver forening på deres netmedie
-Og fortsætter
Sandsynligheden for at aktiverede dagpengemodtagere får et arbejde er størst umiddelbart efter endt aktivering, og efter to måneder er sandsynligheden næsten lig nul.

Men daværende beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen påstod, at konklusionerne var misvisende, fordi de efter hans vurdering ikke gav et dækkende billede af aktiveringens effekter.

Dermed fortsatte han ufortrødent sin aktiveringspolitik, og så sig under sit stort profilerede afbureaukratiseringsprojekt varm på ideen om, at overføre tankegangen også til de sygemeldte.

Og allerede før den ide blev vedtaget i Folketinget, fremlagde bl.a. Dansk Socialrådgiverforening dokumentation for, at et pres for aktivering i værste fald kan være sygdomsforlængende for alvorligt syge.

Vi opfordrede dengang ministeren til, at aktivering af syge kun skulle bruges efter en konkret vurdering af, om det er gavnligt, og at høj refusion skulle følge den aktive vurdering, ikke det aktive tilbud.

Støjberg svarede klart nej til den opfordring.
Begrundelsen var, at kommunerne skulle have et økonomisk incitament til at sikre, at de sygemeldte får den fornødne hjælp, som de har brug for, til at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet, så de ikke bare overlades til sig selv, citat, Støjberg som svar på spm. 10 vedr. L165, april 2009.

Reference
//socialraadgiverne.dk/Dansk Socialrådgiverforening
Bettina Post i et læserbrev bragt i Politiken den 23. oktober 2010.

For yderlig læsning

På jobsøgningskursus med livet som indsats