Siden sidst: Udlicitering af flygtningeansvaret

Siden sidst: Udlicitering af flygtningeansvaret
Tirsdag den 7. juni kom Kommissionen med sit længe ventede forslag om lovlig indrejse eller immigration til EU, herunder et visum for højtuddannede migranter, EU’s blue-card. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Kommissionen kom også med en såkaldt ‘partnerskabsramme’ for EU’s samarbejde med tredjelande.

Den Grønne Gruppe er meget kritiske overfor EU-Tyrkietaftalen som outsoucer alt ansvar for flygtninge til EU til Tyrkiet – herunder ansvaret for at beskytte flygtningenes rettigheder.

Det var derfor med stor skepsis at gruppen tog imod lovforslaget som risikerer at gøre EU-Tyrkiet aftalen til en fast skabelon for hvordan EU fremover laver aftaler med tredjelande om at forhindre flygtninge at komme til EU.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF her
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her