SIS: For Tredsindstyvende gang i regnvejr

SIS, som gruppen kalder sig, er en forkortelse af
‘Syg i Svendborg’.
Foto: Marianne M. Rosengren Paçarada

Det er en protest-gruppe, imod det ringagtende menneskesyn som ligger til bag, Dansk Folkeparti og den tidligere regerings vedtagelse af regler for sygdomsramte.

Et menneskesyn som er blevet videreført langt ud i enkelte kommuners forvaltninger –
til stor skade for de mennesker som det går ud over.

Pga. det årlige bilshow var gruppen blevet forvist fra den vanlige plads, på Centrumpladsen i Svendborg.

Lidt afveksling skader ikke udtaler gruppen.
Det årlige bilshow trak mange besøgende, som fik en ekstra attraktion, som gav anledning til at de forbipasserende fik taget mange billeder af Anstændighedens Plads vejskilt.

For yderlig læsning

1 års Jubilæum for Anstændighedens Plads