Skal danske børn kønslemlæstes?

Skal danske børn kønslemlæstes?
Ingen er i tvivl om, at Dansk Folkeparti (DF) rummer medlemmer vis fantasiunivers kan opfattes som en smule skævt, set i forhold til de fleste forældre som holder af sine børn.

Selv tanken om kønslemlæstelse ligger indenfor mulighedernes grænser, kan man læse på webstedet //etik.dk

Ved at læse artiklen, fik jeg indtryk af, at overlæge, dr.med. Morten Frisch havde været udsat for noget, som kunne lede tankerne mod en traumatisk oplevelse, da han deltog i Trykkefrihedsselskabets seance den 7. februar.

150220131206

Katrine Winkel Holm mente, at der er historiske grunde til, at skære i drenges tissemænd.

Hendes søster, folketingsmedlem Marie Krarup (Dansk Folkeparti) foreslog, at der åbnes for en mild form for omskæring af piger, altså at lovliggøre omskæring af piger, for at fjerne den sexistiske skævhed ved, at kun drenge kan blive forhuds-amputeret lovligt her i landet.

Det skulle have været en debat om forhuds-amputation,
men debatten tog en drejning undervejs.

Marie Krarup mener ikke, vi skal beskytte danske drenge mod kønslemlæstelse og havde flere forslag.

Hun opfordrede til, at vi laver voldsdefinitionen om.
Sådan at gamle dyder som syngende lussinger og en velplaceret endefuld bliver genrejst som agtværdige opdragelsesmidler, og sådan at forhudsamputation bliver betragtet som en religiøs bagatel, der klart falder uden for voldsbegrebet.

Søren Krarup støttede sin datters idé.

Straffelovens paragraf 245a værner piger mod kønslemlæstelse.
§ 245 a. Den, som ved et legemsangreb med eller uden samtykke bortskærer eller på anden måde fjerner kvindelige ydre kønsorganer helt eller delvis, straffes med fængsel indtil 6 år.

FN’s Børnekonvention forbyder forældre at lemlæste deres drenge.
Artikel 24 stk. 3. Deltagerstaterne skal tage alle effektive og passende forholdsregler med henblik på afskaffelse af traditionsbundne ritualer, som er skadelige for børns sundhed.

Men ikke-medicinsk begrundet kirurgi på drenges kønsorganer er ikke omfattet af / implementeret i dansk straffelov, man ser anderledes på det i Tyskland (Se video herunder).

Et solidt flertal i befolkningen ønsker, at stoppe dette konventionsstridige overgreb på umyndige drenge.

Den Danske Lægeforening har sagt fra og fraråder medicinsk ubegrundet forhuds-amputation. Foreningen Sex og Samfund har sagt fra. Børnerådet har sagt fra.

Hvad siger du?
Vestlige landes læger argumenterer imod overgrebet, med undtagelse af de pinlige få, som er villige til at scorer kassen på det.

I USA er der tale om, en pengemaskine, i mange hundrede millioner dollar-klassen.

Forhudsamputation koster dyrt.
Det kan du læse mere om på webstedet //etik.dk

Og på webstedet //intactdenmark.wordpress.com/

Reference
Facebook, Intact Denmark – Forening mod børneomskæring

For yderlig læsning.

Dansk Folkeparti-tanker vækker harme på Facebook
 
Dansk Folkeparti’s Marie Krarup om kønslemlæstelse af piger
 
Dansk Folkeparti medlem, bag hærværk på Christiansborg
 

1 comment on Skal danske børn kønslemlæstes?

Comments are closed.