Smuldrer den polske retsstat?


Smuldrer den polske retsstat?
Tirsdag den 13. december diskuterer Parlamentet den polske regerings
melding om at den vil træde ud ad Istanbul-Konventionen. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
Konventionen som handler om at undgå vold mod kvinder og vold i hjemmet,
blev underskrevet af Polen i 2015 under den tidligere polske regering.

På Den Internationale Dag for Vold mod Kvinder, den 25. november, markerede europaparlamentarikere på tværs af partierne dagen ved at opfordre alle europæiske regeringer til at underskrive traktaten og beskytte kvinder mod vold.

Udviklingen i Polen er alarmerende, og den 5. oktober lykkedes det kun efter massivt internationalt pres, herunder fra Den Grønne Gruppe, at forhindre et nærmest totalforbud mod abort i Polen.

Note
//unric.org/da /generalsekretaerens-udtalelser-og-beskeder/25893-generalsekretaerens-budskab-pa-international-dag-for-afskaffelse-af-vold-mod-kvinder / FN’s generalsekretær, Ban Ki-moon, på den International Dag for Afskaffelse af Vold mod Kvinder

//europarl.europa.eu /news/da/news-room/20161209IPR55523/rule-of-law-and-democracy-in-poland-debated-in-parliament-for-the-fourth-time / Retsstat og demokrati i Polen debatteret i Parlamentet for fjerde gang

For yderlig læsning
 
Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her