Socialt topmøde

Socialt topmøde
Fredag mødes EU-landene i Göteborg for at godkende fælleserklæringen om det sociale Europa. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
Det er et Europa hvor der er sikret adgang til sundhedspleje, uddannelse og efteruddannelse,
transport, energi og finansielle tjenesteydelser.

De Grønne ser det som et godt skridt på vejen at medlemslandene nu anerkender behovet for at EU også arbejder for social beskyttelse, men det skal følges op med konkret lovgivning og ikke pakkes af vejen med hensigtserklæringer og anbefalinger.

For yderlig læsning

/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her