Stigende forskelle i danskernes levevilkår

Stigende forskelle i danskernes levevilkår
Forskellene i danskernes levevilkår er stigende, kan man læse i Statistisk Tiårsoversigt 2016. som netop er udkommet og står på hylderne, hos velassorteret boghandlere og bibloteker.

Rudersdal / Lolland
En gennemsnitsfamilie i Rudersdal har 405.000 kr. til rådighed, medens en tilsvarende familie på Lolland kun har det halve.

Forskelle
Der er stigende forskelle i uddannelse, beskæftigelse og stigende forskellene i indbyggernes levetid.

Middellevetid skævt fordelt.
Rudersdal-borgeren lever i gennemsnit 82,4 år, mens en lollik kun bliver 76,9 år.

Nord- og Syddjurs
Forskellene gælder ikke kun mellem, men også inden for regioner, hvor der fx er 1,7 års forskel i levetid mellem indbyggere i nabokommunerne Nord- og Syddjurs.

Videregående uddannelser
Der er kommet 50 pct. flere studerende på de videregående uddannelser på ti år, men de nye studerende har hovedsageligt bosat sig i de to største byer, København og Aarhus.

Undervisning i vækst
Det er også her, at de med eksamensbeviset i hånden kan finde job i brancher som vidensservice og undervisning, der er i vækst.

Tema i Statistisk Tiårsoversigt 2016.
Artiklen “Danmark – et lille land med stigende forskelle” belyser de stigende forskelle i levevilkår.

Ti års samfundsudvikling
Bogen giver indblik i ti års samfundsudvikling på mange områder. Nogle er illustreret med infografik, som frit kan genbruges med angivelse af kilde.

190820162215

Eksempler
Der er kommet 22 pct. flere personbiler på gaden siden 2006, så der nu er 2,4 mio.

Uddannelse
Folkeskolernes andel af de ældste elever i 8.-10. klasse er faldet fra 69 pct. til 63 pct. på ti år, mens andelen i friskoler og private grundskolerer steget fra 13 pct. til 16 pct. i 2015. Resten går bl.a. på efterskole.

Underholdning
Selv om biograferne viste 25 pct. færre film i 2015 end ti år før, solgte de 13 pct. flere billetter.
Særligt europæiske og amerikanske film solgte mere.

Flere børn vokser op i en lejlighed.
Siden 2006 er andelen af børn i parcelhus faldet fra 65 pct. til 62 pct., mens andelen i etagebolig er steget fra 22 pct. til 25 pct.

Børnefamilier
I hver fjerde børnefamilie er mor eller far eneste voksne.
Det gælder for 24 pct. af børnefamilierne mod 21 pct. i 2006.

Enlig far
I 34.800 familier bor en enlig far sammen med sine børn, og det er 38 pct. flere end i 2006.

Enlig mor
Med 151.800 enlige mødre er der dog stadig mere end fire gange så mange enlige mødre som enlige fædre.

190820162316

Mere om Statistisk Tiårsoversigt 2016

Referanceliste

Nyt fra Danmarks Statistik