Stor debat om cirkulær økonomi

020920132150

Stor debat om cirkulær økonomi
Efter at Kommissionen har holdt affaldslovgivningen tilbage i et helt år, er processen nu i gang igen. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
Onsdag d. 15. er første store debat i miljøudvalget om de nye forslag til EU’s affaldsdirektiver.

Den vigtigste prioritering for Den Grønne Gruppe er at få bindende mål for at reduktion af affaldsmængden i EU – lidt ligesom vi har bindende mål for at reducere energiforbruget.

Dette er der heldigvis også flertal for i Europa-Parlamentet.

Parlamentet har tidligere stået sammen om at kræve bindende mål for reduktion af affald i 2025 med et særskilt mål for reduktion af affald i havene på 50 pct. i 2025 sammenlignet med 2014, 70 pct. genanvendelse af husholdningsaffald i 2030, 80 pct. genanvendelse af emballage i 2030, og endeligt strenge begrænsninger for hvilket affald man må brænde af i forbrændingsanlæg.

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her