Til grin for 35 millioner skattekroner

Dansk Folkeparti krævede øget grænsekontrol.
-Og Danmark blev til grin i hele Europa.

-Nu står det klart, at det hele var unødvendig »symbolpolitik«,
siger skatteminister Thor Möger Pedersen (SF).

»Evalueringen viser med al tydelighed, at Dansk Folkepartis grænsebommevar ren symbolpolitik.

Det er alt for forenklet at tro, at man kan bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet ved at vogte den dansk-tyske grænse.

Problemet er langt mere komplekst, og det vil regeringen nu tage hånd om,« siger han.

Grænsekontrollen – som SRSF-regeringen allerede har trukket tilbage -var et krav fra Dansk Folkeparti for til gengæld at lægge stemmer til VK-regeringens forringelser af efterlønnen.

-Der blev afsat 35 mio. kr. til den øgede kontrol i 2011
-stigende til 119 mio. kr. i 2015. Skriver //jp.dk

Reference
//jp.dk/indland/article2605272_jp.dk-Jyllands_Posten

For yderlig læsning.

Tysk opfordring til boykot af Danmark
 

Mere plat fra Dansk Folkeparti øget grænsekontrol 
 

Det er ret typisk, det der med grænselukninger
 

Ældre og ledige betaler Dansk Folkepartis Løkke pakke