TULLE SOM STATSMINISTER

040220151220

TULLE SOM STATSMINISTER
En gruppe oprettet på Facebook og som administreres af Jesper Hornshøj.

Af uransaglige årsager, så er jeg også blevet blokeret i den gruppe og dermed frataget muligheden for, at kunne deltage i debatten.

040120151218

Det er nu ellers ikke fordi det keder mig ret meget, men jeg syntes da at det er lidt trist, at man trækker statsministerembedet ned på så lavt et plan.

Desuden kan være meget svært at se, at det kan gavne, Kristian Thulesen Dahl eller Dansk Folkepartis muligheder for en øget vælgertilslutning.

Som bekendt gik partiet voldsomt tilbage ved sidste folketingsvalg torsdag 15. september 2011. da partiet mistede tre mandater og 43.188 vælgere fravalgte at stemme på Dansk Folkeparti.

Med så stor en tilbagegang har partiet vel ikke ligefrem gavn af at blive hvirvlet ind i små lukkede debatgrupper på Facebook.

Alt andet lige, så minsker det jo mulighederne for at kunne finde de nye vælgergrupper,
som Dansk Folkeparti må have et skrigende behov for at kunne tiltrække, for at kompenserer for den tidligere tilbagegang.

040120151222

Derfor – Skal man sige det generelt, så skader administratorerne af sådanne grupper Dansk Folkeparti, ved at udelukke mennesker som de ikke er enige med.

Det gør de af den simple årsag, at de med en blokering afskærer mennesker fra at stille spørgsmål, tilegne sig større viden om Dansk Folkeparti og baglandets forventninger til partiledelsen.

For yderlig læsning.

Djursland diskuterer politik
 
Dansk Folkeparti svigter arbejdernes og dets egne vælgeres økonomiske interesser
 
Pia Kjærsgaard ville ikke debatere arbejdsløses vilkår i TV2