Tvister om dobbeltbeskatning

Tvister om dobbeltbeskatning
‪Torsdag den 8. juni er der afstemning i Parlamentets Økonomiudvalg (ECON) om ny lov om dobbeltbeskatning. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Med loven skal det bliver lettere at løse skattetvister på tværs af landegrænser for virksomheder og enkeltpersoner. (Hvem slås – landene el skattebetalerne)

‪Den nuværende europæiske tvistmekanisme har en del juridiske smuthuller og er for ineffektiv.

De Grønne støtter forslaget
Men De Grønnes prioritet er at takle ”dobbelt ikke-beskatning” hvor virksomheder formår at holde sig skattefri ved at deklarere at de betaler skat i andre lande – uden rent faktisk at gøre det – eller at betale alt for lidt i alle lande hvor de har aktiviteter.

‪Lovforslaget som man stemmer om torsdag, går i den rigtige retning.

Men det er afgørende at også lovforslagene om at skabe gennemsigtighed i skatteindbetalinger fra multinationale selskaber og fælles skattebase bliver behandlet hurtigt.

For yderlig læsning

/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her