Upassende omklamring i Svendborg

Upassende omklamring i Svendborg

Nu har der i snart mange måneder været lørdagsdemonstrationer i Svendborg,
vendt mod kommunens sagsbehandling af sygdomsramte borgere.

Tanker som – ‘upassende’, – ligger lige for, når man ser deltagere fra Dansk Folkeparti.

Selv en folketings – og byråds- politiker har deltaget, – Således har man b.la. set den selvsamme politikker fra Dansk Folkeparti, – som Fyns Amtsavis, har kåret som byrådets pjækkedronning.

I sagen om Svendborg kommunes behandling af mennesker, der søger/indstilles til førtidspensioner eller flexjob indrømmer Grete Schødts i Fyns Amts Avis 21. august, at at syge borgere, der søger førtidspension, får en uanstændig behandling…

Tragisk for de mennesker som det går ud over.
Dansk Folkeparti og VK-Regeringen har sat dagsordenen, – derom ingen tvivl.

Kristligt Dagblad skriver:
Nyrup om psykiatri: Jeg bliver så forstemt af at se, hvad der foregår!
I den politiske debat har der været fremført et synspunkt om, at psykisk syge, der ikke kan kommunikere, skal behandles medicinsk – der er da et etisk dilemma i retorikken fra politiske side.

Jeg bliver så forstemt af at se, hvad der foregår!
Når nogle borgmestre fremstiller udviklingshæmmede som om de lever et liv i sus og dus.

Når nogle landspolitikere fremstiller fleksjobbere som om de får en fyrstelig hyre.

Når borgmestre begynder at hænge enkeltpersoner ud i medierne og bruger dem som eksempler på, at mennesker med handicap er en udgiftstung byrde, der tager penge fra kommunens service til andre borgere.

Når alt det sker, så er der virkelig sket et skred i holdningerne til, hvad et ordentligt velfærdssamfund egentlig er.

Skulle vi ikke netop kendes på, hvordan vi behandler vore svageste medborgere?

Har vi “glemt”, at gensidig respekt, ligeværd og et værdigt liv for alle er kerneværdier i den danske model?

Meget tyder på det.
Bid for bid er der ved at ske en underminering af Danmarks socialpolitik, som vi har kendt den i årtier.

Retorikken har ét formål, og det er at bane vejen for politiske tiltag og besparelser,
som ellers ikke vil være populære blandt befolkningen.

Besparelser som gør det enkelte menneske med handicap mindre selvhjulpent frem for mere, og som dermed medvirker til at underminere borgerrettighederne.

Kortsigtet kassetænkning har taget over i alt for mange kommuner.

Reference
Netavisen /Fyns Amtsavis
Netavisen /Kristligt Dagblad
Netmediet /etik.dk /artikel/428975:Etikpanelet–Nyrup-om-psykiatri -Jeg-bliver-saa-forstemt-af-at-se–hvad-der-foregaar

For yderlig læsning

For 19. gang på Anstændighedens Plads i Svendborg
 
Folk skal da bare ligge og krepere på gaden
 
Den lille forskel – 10 år med Dansk Folkeparti ved forhandlingsbordet