Valg af ny europæisk Ombudsmand

020920132150
Valg af ny europæisk Ombudsmand
En af de første opgaver et nyvalgt Europa-Parlamentet står overfor, er valget af den europæiske ombudsmand. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Til trods for at irske Emily O’Reilly blev valgt så sent som i juli sidste år, skal der vælges ombudsmand efter Europaparlamentsvalget.

Selve afstemningen bliver først afholdt til januar i et kompliceret valgsystem med flere runder, men det politiske spil mellem kandidater og partigrupper er på trapperne.

Sidste års valg var ikke bare et valg mellem forskellige kandidater, men også et valg om hvilken slags ombudsmand vi vil have.

Ifølge den nordiske model er ombudsmanden politisk uafhængig i samme grad som en dommer, men både den socialdemokratiske og den konservative gruppe stillede med kandidater fra deres egne grupper, altså klart politiske – også selvom de i tilfælde af valg ville træde ud af parlamentet.

Efter en hård og ganske dramatisk kamp med blandt andet Margrete i spidsen vandt den ’rigtige’ ombudsmand.

Nu starter processen på ny, og Margrete arbejder igen hårdt for at sikre en politisk uafhængig ombudsmand så denne vigtige institution kan virke.

Og vores nuværende ombudsmand er fortræffelig.
Det kan ikke understreges nok at Ombudsmandens loyalitet skal være til borgerne og ikke hos partierne.

De partipolitiske kandidater kan forsikre aldrig så meget at de vil være uafhængige, men politisk uafhængighed er et objektivt kriterium man ikke kan love sig til.

Margrete har netop opfordret den grønne gruppe til at være stiller for Emily O’Reilly.

Det vides endnu ikke hvem de øvrige kandidater er.
Forhåbentlig har den socialdemokratiske og konservative gruppe forstået hvad meningen er med at have en ombudsmand.

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her
 
Den  europæisk Ombudsmands net-medie finder du her