Valg af ny formand M/K

Valg af ny formand M/K
Der er ikke meget andet på dagsordenen i Strasbourg end valg til Parlamentets ledelse. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Det meste af tiden vil gå med at vælge Schulz’ afløser som formand for Parlamentet de næste 2½ år.

Der bliver forhandlinger, studehandler og op til fire afstemningsrunder om den 30. præsident for Parlamentet samt om hvem der skal have de 14 pladser som vicepræsidenter og hvem der skal have kontrolansvar for parlamentsmedlemmernes finansielle og administrative interesser, de fem såkaldte kvæstorer.

Præsidentens rolle
Hver partigruppe har stillet med sin egen kandidat, der tirsdag og onsdag var rundt i hinandens grupper for at forelægge og diskutere visioner for styringen af Parlamentet og for samarbejdet med Kommissionen og Rådet (regeringerne). Præsidenten har både en udøvende magt for de politiske processer i Parlamentets arbejde og agerer samtidig som repræsentant for hele Parlamentet i forbindelserne med andre internationale lande og institutioner. Præsidenten er desuden medunderskriver på ny lovgivning.

De Grønnes britiske kandidat Jean Lambert
Den Grønne Gruppe har opstillet sin egen kandidat, britiske Jean Lambert. Eftersom Brexit først vil træde i kraft i 2019 når denne præsidentperiode udløber, vil hun være et stærkt signal om at Parlamentet stadig opfatter Storbritannien som en del af sin familie. Jean har været i Parlamentet siden 1999 og er afholdt og højtrespekteret af alle der har arbejdet sammen med hende. Hun er rød og grøn og er energisk tilhænger af det europæiske samarbejde.

Socialdemokratiske Gianni Pitella
Da S&D brød med skuffeaftalen med EPP opstillede de deres egen kandidat, den italienske Gianni Pittella. Pitella har fuld opbakning i S&D som han lige nu er formand for, men for at få posten skal han enten lave en ny aftale med EPP, eller skaffe opbakning fra den grønne gruppe og den øvrige venstrefløj samt de liberale. Selvom han har en rolig – ligefrem kedelig fremtoning, forventes det at han vil kæmpe indædt og bittert for at ikke alle EU’s topposter havner hos EPP.

Antonio Tajani, er EPP-Gruppens formands kandidat til Europa-Parlamentet. EPP-Gruppen (Kristlige Demokrater) har dansk repræsentation ved Det Konservative Folkeparti og er en af de større grupper i pralamentet, men har brug for støtte af de liberale som har sin egen kandidat.

Den karismatiske Guy Verhofstadt
I den liberale gruppe hvor både det Radikale Venstre og Venstre sidder, har man peget på den karismatiske Guy Verhofstadt. Verhofstadt har været statsminister for Belgien i ti år, og han er udpeget til chefforhandler for EU i Brexit-forløbet. Dog spillede Verhofstadt højt spil da han i sidste uge forsøgte at få sin gruppe med på at optage den italienske Femstjernebevægelse hos de Liberale – efter at de Grønne havde sagt nej til at lade dem komme med. Udover at det ville have været et velkomment slag for UKIP som de hidtil og nu igen har været i gruppe med, kunne det have givet Verhofstadt nogle tiltrængte ekstra stemmer, men i sidste ende var der for langt fra Grillos EU-skeptiske bevægelse til de meget føderale liberalister. Nu står han nok svagere end han ellers havde gjort. Men måske kan han stadig blive det mest spiselige kompromis imellem S&D og EPP.

Dansk Folkepartis kandidat Helga Stevens
Hos Gruppen for Europæiske Konservative og Reformister, ECR, hvor Dansk Folkeparti er repræsenteret, har man valgt den belgiske kvinde, Helga Stevens. Hun er kendt for indædte kampe for handikappede, og er også selv født døv. Selvom hun er skeptisk over for EU, siger hun at hun vil arbejde for at samle Parlamentet, blot at forskellighederne skal komme tydeligere til udtryk. Hvordan det skulle lade sig gøre vil fremtiden – måske – vise. Hendes chancer er dog ikke store.

Kommunisternes Eleonora Forenza
Hos venstrefløjens fællesgruppe, GUE, har man valgt at sætte spotlight på italienske Eleonora Forenza. Hun kommer fra Italiens kommunistparti og forventes ikke at nå langt i de mange valghandlinger.

Den splittede gruppes Piernicola Pedicini
Hos den føromtalte femstjernebevægelses gruppe, Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati, EFDD, som er domineret af især UKIP og Sverigedemokraterne, har de nomineret Piernicola Pedicini fra Femstjernebevægelsen, sådan set et glimrende bud og ikke EU-skeptisk. Bevægelsen gjorde det dog svært for sig selv med sine kiksede forsøg på at skifte gruppe.

Marine le Pens kandidat Laurenţiu Rebega
I Gruppen Nationernes og Frihedens Europa er over halvdelen af medlemmerne fra Marine le Pens parti Front National. Alligevel har de valgt at nominere rumæneren Laurenţiu Rebega, som skiftede fra S&D i 2015. Med 40 medlemmer og med en position på den yderste højrefløj er det svært at forestille sig at han skulle nå længere end til første afstemningsrunde.
Alt i alt kan Margrete se frem til en uge i et politisk eksplosivt miljø hvor ingen ved hvad det ender med, og hvor intet er afgjort før i sidste øjeblik.

For yderlig læsning

Du kan læse mere om diverse politiske grupper HER
 
Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her
 


Valg af ny formand M/K – opdateret
Martin Schulz efterfølger blev Antonio Tajani – Resultatet efter det forventet magtspil endte op med, at den liberale ALDE-gruppen og EPP besluttede sig for at vælge Tajani. Det hjalp ham at vinde kapløbet om at overtage formandsskabet efter SPD politikeren, Martin Schulz. I fjerde valgrunde fik Tajani 351 og Socialdemokraternes (SPD) Gianni Pittella, 282 stemmer.