Vand er en menneskeret – ikke en handelsvare!

020920132150
Vand er en menneskeret – ikke en handelsvare!
I dag afholder Europa-Parlamentet høring med udgangspunkt i det første succesfulde borgerinitiativ. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Mere end 1 mio. borgere kræver at rent vand og sanitet skal anses for og behandles som en menneskeret.

Helt præcist har 1,884,790 europæere har skrevet under på en opfordring til Europa-Kommissionen om at foreslå ny lovgivning der forpligter EU-institutionerne og medlemsstaterne til at sikre at alle indbyggere har adgang til vand og sanitet.

Dette kan bl.a. andet gøres ved at betragte vand som et offentligt gode der ikke skal privatiseres og sælges for profit.

Vandforsyning og forvaltning af vandressourcerne bør ikke underlægges markedslogikken, mener de mange underskrivere.

I øjeblikket er der fortsat ca. 2 millioner i Europa uden adgang til vand og sanitet.

Der er også mange lavindkomstgrupper, som trues med afbrydelse af vandforsyningen, fordi de ikke kan betale.

Vand er en begrænset naturressource som ganske vist ikke må ødsles væk (det må godt koste noget) men også et offentligt gode grundlæggende for liv og sundhed.

Borgerinitiativet giver europæiske borgere mulighed for at få Europa-Kommissionen i tale ved at samle én million underskrifter.

Borgerne kan ikke gennemtvinge lovgivning, det kan kun de folkevalgte, men de kan tvinge Kommissionen til at sætte sagen på dagsordenen.

Parlamentet har så vedtaget procedurer der sikrer at borgernes forslag får en relevant, fair og nogenlunde ensartet behandling.

Initiativet om retten til vand er det første borgerinitiativ der har nået målet.

Du kan læse mere om projektet her

For yderlig læsning.

/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her