Vedvarende Energidirektiv for borgerne

Vedvarende Energidirektiv for borgerne
Margrete er de Grønnes forhandler, eller skyggeordfører som det hedder i Bruxelles-jargon, for Borgerklageudvalgets (PETI) udtalelse på det kommende VE-direktiv som skal fastlægge VE-målene for 2030. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Kommissionen foreslog et mål på 27 procent VE i 2030 hvilket er helt utilstrækkeligt hvis vi skal leve op til EUs 2050-målsætning om 100% vedvarende energi og 80-95 procent reduktion af drivhusgasser.

Hovedforhandleren, Eleonora Evi fra den italienske femstjernebevægelse, har lavet et udemærket udkast til borgerklageudvalgets udtalelse til Parlamentets betænkning.

Den endelige betænkning bliver grundlaget for Parlamentets forhandling med Kommissionen og Rådet (regeringerne).

Hvis udkast hæver VE-målsætningen til 45 procent, hvilket vil sige en stigning på 2,5 procentpoint om året og gør det således muligt at nå 2050-målet.

Hun foreslår desuden at gøre målene nationalt bindende, ligesom 2020-målet var det.

Udkastet skal diskuteres i Borgerklageudvalget PETI onsdag hvorefter alle skyggeordførere kan stille ændringsforslag.

Det bliver svært at få især de konservative, EPP, men også Socialdemokraterne med på ambitionerne om en bæredygtig energipolitik, men vi giver ikke op.

For yderlig læsning.

Udvalget for borgerklager
 
Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her