Vinterplan for flygtninge

Vinterplan for flygtninge
Parlamentet debatterer onsdag en handlingsplan for de flygtninge som venter i EU´s hotspots på at få deres asylsag behandlet. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
Vinteren nærmer sig, og der er akut brug for handling for at forhindre lidelse og tab af liv i de overfyldte hotspots på de græske øer.

Ca. 5000 mennesker opholder sig for tiden i Morialejren der har kapacitet til ca. 2000.

Mange af dem bor i sommertelte og skal sove på gulvet på tynde sovemåtter eller tæpper.

Det gælder også alvorligt syge og handicappede, gravide, børn samt flygtninge der har svære traumer blandt andet fra tortur.

De Grønne opfordrer til at de græske myndigheder snarest lancerer en handlingsplan med støtte fra Europa-Kommissionen til at overføre asylansøgere fra øerne til passende boliger på det græske fastland med adgang til læge- og psykologhjælp.

De Grønne vil også fremskynde flytningen af dem der har fået tildelt asyl samt sikre familiesammenføring.

For yderlig læsning.

/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her