Vores flygtninge skal fordeles

060920160358

Vores flygtninge skal fordeles
De Grønnes ordfører presser Rådet med resolution om flygtningefordeling som skal til afstemning torsdag den 14. September. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
EU skal leve op til sine forpligtelser overfor flygtninge.
I september 2015 Foreslog Kommissionen en relokalisering af 160.000 flygtninge til EU.

Det sagde medlemsstaterne (Rådet) ja til. Derudover har medlemsstaterne med Tyrkietaftalen sagt ja til at tage imod en syrisk flygtning for hver flygtning Tyrkiet tager imod.

Men nu vil medlemsstaterne inkludere 54.000 af disse syriske flygtninge i de 160.000.
Det er et brud på aftalen og en omgåelse af EU’s indgåede forpligtelser som De Grønne kæmper hårdt imod.

Desuden har EU-landene indtil nu kun taget imod 3% af de aftalte flygtninge. Relokaliseringen går altså alt for langsomt og underminerer EU’s internationale troværdighed.

Men de Grønnes ordfører, Ska Keller, i spidsen kæmper vi for at de 160.000 flygtninge bliver fordelt i EU hurtigst muligt – herudover kommer flygtningefordeling aftalt i den inhumane Tyrkietaftale.

Grækenland og Italien er afhængige af at andre EU-lande tager imod størstedelen af de flygtninge som stadig er strandet her under kummerlige vilkår.

EU-landene skal skabe sikre ruter for flygtninge som kommer hertil. Relokaliseringen skal speedes op så resten af de 160.000 kan placeres inden udgangen af 2016.

Kun Frankrig, Portugal og Finland lever nogenlunde op til forpligtelserne. Selvom Danmark ikke er bundet af aftalen, bør vi vise solidaritet overfor de andre EU-lande og flygtningene og tage en del af disse.

Læs mere om Kommissionens flygtningeudspil

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF her
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her