16 ministre gæstede Europa-Parlamentets fagudvalg i denne uge

Ministerinvasion i Europa-Parlamentet
Ikke mindre end 16 ministre gæstede Europa-Parlamentets fagudvalg i denne uge for at præsentere deres prioriteter under det danske formandskab på hver deres område. Skriver SF i sin pressemeddelelse

–og forsætter
Her er et udpluk af, hvad de sagde

• Billigere international telefoni

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn havde fokus på regeringens vækstdagsorden, da han besøgte udvalget for Indre Marked.

Det skal bl.a. ske ved en revision af EUs udbudsregler, af det europæiske standardiseringssystem og hele systemet, hvormed man får anerkendt sine erhvervskvalifikationer i et andet land.

Desuden arbejder regeringen på at få gjort noget ved de uhyrlige priser på roaming (prisen man som forbruger betaler, når man bruger sin telefon i udlandet).

Ole Sohn gav et eksempel på, hvordan han selv for nylig betalte 800 kr. for at downloade en artikel i en udenlandsk avis: det er da røveri ved højlys dag!

• Jobskabelse for de unge

I Udvalget for Beskæftigelse forsikrede beskæftigelsesminister Mette Frederiksen om, at bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden står øverst på den danske regerings EU-dagsorden på beskæftigelsesområdet.

Nye tal viste i sidste uge, at ungdomsarbejdsløsheden i Spanien nu sætter en kedelig rekord med 48 procent -og der er ingen udsigt til forbedringer.

EU må lægge en plan for vækst og jobskabelse, og den vil det danske formandskab gå i spidsen for.

• Mindre svovlindholdet i skibsbrændstof

Der var stor opbakning i miljøudvalget, da miljøminister Ida Auken fremlagde et program, der anses for at være ambitiøst og meget grønt.

En af prioriteterne for formandskabet er et direktiv for regulering af svovlindholdet i skibsbrændstof.

I dag anslås det, at svolvudledning fra skibe årligt forårsager 50.000 for tidlige dødsfald i Europa –dertil kommer så de alvorlige følger udledningen har for miljøet.

Den grønne gruppe glæder sig derfor over at Danmark går efter at afslutte forhandlingerne inden formandskabet overdrages til Cypern i august.

• Gode nyheder for burhøns
Burhøns har i 12 år ventet på, at EUs lovgivning om bedre forhold for dem skulle træde i kraft.

Alligevel har 14 medlemslande ikke ‘nået’ at omstille deres produktion.
Da Mette Gjerskov i sidste uge besøgte miljø-, og landbrugsudvalgene, havde hun gode nyheder med fra sine møder med Kommissionen, som nu har indledt overtrædelsesprocedurer mod over halvdelen af EUs medlemslande.
For yderlig læsning

/sf.dk /seneste-nyt